Onderhoud voor de VVE

 

Bij grote panden met meerdere bewoners is de onderhoud één van de belangrijkste taken van de VVE. De staat van een pand heeft veel invloed op het woongenot van de gebruikers, en periodiek onderhoud kan de VVE op termijn veel zorgen en kosten besparen. De dienstverlening van Schildersbedrijf Content is hierbij een handig hulpmiddel.

Wij kunnen dankzij onze uitgebreide ervaring met monumentale panden het volledige onderhoud van ieder object voor de VVE uit handen nemen. Van schilderwerk en reparaties tot ornamentenrestauratie en het bestrijden van houtrot – Schildersbedrijf Content biedt de meest complete oplossing voor al uw onderhoudsvragen.

VVE Onderhoud

Heldere communicatie over onderhoud met VVE en bewoners

Duidelijke afspraken en goede communicatie zijn bij onderhoud voor een VVE absoluut onmisbaar onderhoudswerkzaamheden aan uw object hebben immers invloed op het dagelijks leven van de bewoners. Schildersbedrijf Content begrijpt dit. Wij stellen alle betrokkenen duidelijk op de hoogte van onderhoud dat met de VVE is afgesproken, en zorgen ervoor dat verstoringen tot een minimum worden beperkt. Bij onderhoud voor de VVE maken wij van tevoren een heldere werkstructuur. Hierin worden werkzaamheden nader omschreven, maar ook belangrijke randvoorwaarden zoals het sluiten van ramen en deuren. Doordat wij deze transparantie combineren met een nette, stipte werkwijze is de samenwerking zowel voor u als uw bewoners altijd prettig.

Meerjarenplanning voor VVE onderhoud

Naast eenmalige onderhoudscontracten biedt Schildersbedrijf Content ook de mogelijkheid om totaalonderhoud over meerdere jaren te plannen. Hierbij wordt het onderhoud in samenspraak met de VVE strategisch uitgestippeld zodat iedere taak op het juiste moment wordt uitgevoerd. Onze planning is in deze gevallen niet gebaseerd op starre termijnen, maar wordt ontleend aan de daadwerkelijke situatie van het pand. Wilt u vanuit de VVE de garantie van superieur onderhoud? Neem dan contact op met Schildersbedrijf Content en vraag direct een offerte aan!